bong
bong

BẢNG GIÁ THANH NHÔM ĐẠI TÂN

Cập nhật:09-09-2015 10:47:13 PM

 

            BẢNG GIÁ THANH NHÔM ĐẠI TÂN

                                                        Áp dụng ngày 04/09/2014

MÃ SỐ

MẶT CẮT

T/N/X

V

TM

CỬA ĐI 700-LAMRI

2205( 7052-4,8) Đứng trơn

214.2

252.0

206

2205(7025) Đứng trơn

267.4

308

257.0

2206(7053-4,8)Đứng móc

228.5

256.0

211.0

2206(7053)Đứng móc

285.8

336.0

270.0

2203(7051)Trên dưới

320

384.0

310.0

2204(7054)Đố giữa

385.4

462.0

377.0

2201(7001)Khung ngang

295

342.0

281.0

2202(7002)Khung đứng

 

275.5

323.0

264.0

2207(7006)Ghép giữa

 

363.0

432.0

351.0

2213(4223)Lá phẳng

 

140.5

167.0

138.0

2214(4332)Lá hộp

 

229.5

266.0

222.0

2215(4221)Lá sóng

 

127.8

154

122.0

2221(4222)Lá sóng vuông

 

118.5

135.0

109.0

2205(7052-4,4)Đứng trơn

 

196.1

229.0

189.0

2206(7053-4,4)Đứng móc

 

209.6

243.0

198.0

CỬA SỔ LÙA 700

2316(5057)Đứng trơn

 

143.7

170.0

138

2315(5056)Đứng móc

 

164.1

193

159.0

2311(5053)Khung đứng

 

180.4

212.0

173.0

2309(5051)Máng trên

 

269.4

326.0

265.0

2318(5054)Ngang trên

 

128.8

155.0

126.0

2313(5055)Ngang dưới

 

183.0

214.0

177.0

2310(5052)Máng dưới

 

240.2

284.0

233.0

2314(5126)Trung gian

 

116.2

128.0

110.0

MẶT DỰNG

2501(7109)Ngang hở

 

212.1

252.0

206

2502B(7005)Ngang giữa

 

353.3

424.0

342.0

2502T(7005B)Ngang giữa

 

276.5

327.0

342.0

2507(7020)Hông trơn

 

276.5

327.0

271.0

2504(7019)Đứng hở

 

207.1

247.0

201.0

2506(7012)Đứng hộp

 

271.5

318.0

261.0

2505(7011)Đứng giữa

 

289.0

336

277.0

NHÔM ỐNG

1019  Þ 8

 

29.9

35.5

28.1

1001  Þ 12

 

47.9

54.6

43.8

NHÔM HỘP (KÍCH THƯỚC INCH)

1201                     10x15

 

50.0

57.0

47

1202                      10x20

 

58.0

68.5

52.5

1209(4053)           12x20

 

64.0

71.0

57.8

1210(9815)          12x25

 

69

81.0

66

1203(6101)          25x25

 

93.0

110.0

90.0

1204(6102)          25x38

 

118.0

140.0

113.0

1206(6103)          25x50

 

144.0

165.0

134.0

1208(7013)          25x76

 

219.0

254.0

211.0

1219(9865)          38x76

 

243.0

287.0

230.0

1220(7004)          44x76

 

322.0

376.0

311.0

NHÔM LÀM TỦ- THANH KÉO MÀN

5005B(9759)bo 2 rãnh

 

110.0

127.0

105

6020(9753) Cánh trơn

 

78.0

91.0

74.7

6021(9754)Cánh móc

 

85.0

98.0

79.7

5003(9742) Cây E

 

73.0

91.5

68.5

5009(9743)Rây dưới

 

93.5

109.0

92.0

5009B(9743B)Rầy mỏng

 

62.0

69.0

58.0

5021(9745)Kẹp miếng

 

78.7

91.0

75.8

6002T Cánh tủ áo

 

111.0

126.0

106.0

NHÔM THANH CHỮ U- CHỮ V- NẸP GÀI

1408(6001T)                         7x12

 

37.5

43

36

1406(6001)                           10x10

 

34.5

39.5

32.6

1407(6002)                           12x12

 

44.4

50.9

40.8

2219(9841)                          Đế 5 ly

 

79.0

89.0

76.0

2220(9842)                        Nẹp 5 ly

 

46.7

55.1

45

1302(6200)                           10x10

 

25.2

29.8

23.9

1300(6201)                           12x12

 

31.3

36.4

28.4

1303(6202)                           19x19

 

46.7

55.3

45.6

1304(6203)                           25x25

 

63.6

73.5

60.4

BẢNG GIÁ THANH NHÔM ĐẠI TÂN

BẢNG GIÁ THANH NHÔM ĐẠI TÂN

BẢNG GIÁ THANH NHÔM ĐẠI TÂN