bong
bong

Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI ĐẠI LONG Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI ĐẠI LONG Tuyển dụng

Nhằm mục đích hỗ trợ cho việc kinh doanh đồng thời tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho mọi người. Đại Đại Long chúng tôi đang tiến hành tuyển dụng một số vị trí sau:

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng